mandag 20. april 2009

MOSEBØKENE

Det er fem bøker som bærer navn etter Moses i våre bibler. I en del andre oversettelser, som f. eks. på engelsk, brukes andre betegnelser for hver Mosebok, hentet fra latinsk og gresk språk. Og i den hebraiske Bibelen (Torah) er det også andre titler på bøkene, der det eller de første ord i første kapittel blir overskrift. Vi skal gi en oversikt over dette her (med forenkla skrivemåte):

1. Mosebok - på engelsk: Genesis, på hebraisk: Bresjit.
2. Mosebok - på engelsk: Exodus, på hebraisk: Ve-ele sjemot.
3. Mosebok - på engelsk: Leviticus, på hebraisk: Vajikra.
4. Mosebok - på engelsk: Numbers, på hebraisk: Bamidbar (ikke første ord).
5. Mosebok - på engelsk: Deuteronomy, på hebraisk: ele hadevarim.

Innhold: