lørdag 8. august 2009

5. Mos 30; 31.

Fangenskap - Josva.

5. Mos 32.

Moses' avskjedssang.

5. Mos 33

Moses velsigner Israel.